Vakbonden

Pensioen prominente plaats op de onderhandelingstafel

Vakbonden staan voor de belangen van de werknemers in de sector. Deze belangen zijn divers. Dit gaat onder andere over veiligheid, zekerheid en toekomstperspectief in de breedste zin van het woord. Dit betekent ook dat in alle mogelijke situaties die zich kunnen voordoen, een adequaat inkomen beschikbaar is. Denk aan:

  • arbeidsongeschiktheidspensioen,
  • nabestaandenpensioen in geval van onverwacht overlijden
  • en ouderdomspensioen als de AOW leeftijd is bereikt.

Pensioen in brede zin is dus een onderwerp dat een prominente plaats heeft op de onderhandelingstafel.

Advies en training op maat

PeRiscoop kan u hierbij helpen. Dit kan zijn door direct of indirect voorstellen over pensioen met en voor u uit te werken. En met behulp van training op maat om te zorgen dat uw benodigde kennis op peil blijft en desgewenst naar een nog hoger niveau getild wordt. Omdat de mate van diepgang voor een ieder verschillend is, bepaalt u de diepgang in de training zodat de doelen die u zichzelf gesteld heeft behaald worden.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met PeRiscoop voor meer informatie over de mogelijkheden.