Ondernemingsraad

PeRiscoop Pensioenen helpt ondernemingsraden en staat haar met raad en daad bij als het over pensioenvoorzieningen gaat.
De ondernemingsraad kan te maken krijgen met een vraag om instemming met een wijziging in de pensioenregeling. Omdat de regelgeving veelvuldig aan wijzigingen onderhevig is zal een vraag om instemming van de ondernemingsraad zeker de komende tijd regelmatig voorkomen. Naast een wijziging in de huidige pensioenregeling, kan een ondernemingsraad te maken krijgen met de volgende instemmingsaanvragen:

  • Goedkeuring voor aanpassing van de pensioenleeftijd
  • Aanpassing van de pensioenopbouw
  • Instemming met het onderbrengen van de pensioenen bij een andere uitvoerder
  • Of een wijziging van de gehele pensioenregeling

PeRiscoop Pensioenen helpt ondernemingsraden, pensioenraden of deelnemersraden graag bij het begrijpen van de voorstellen die zij van een werkgever of pensioenfonds krijgen. De ondernemingsraad moet met een goed en onderbouwd advies komen naar de werkgever of het pensioenfonds. Wij vinden het belangrijk dat u begrijpt waarmee u instemt.

Wilt u meer weten over hoe wij u als OR, pensioenraad of deelnemersraad kunnen ondersteunen? Neem dan contact met ons op.